Cílem našeho spolku je:

  • podpora sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé,
  • sportovní a volnočasové aktivity pro děti a mládež,
  • sportovní a volnočasové aktivity pro dospělé,
  • sportovní a volnočasové aktivity pro seniory, handicapované a občany ohrožené sociální exkluzí,
  • společenské a kulturní akce,
  • vzdělávací, propagační a popularizační činnost,
  • organizování školení sportovních lektorů a trenérů,
  • zajištění a zabezpečení účasti sportovců na sportovních soutěžích,
  • zprostředkování nákupu a nákup materiálu pro sportovní, tělovýchovnou a kulturní činnost,
  • spolupráce s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi.