V rámci aktivizace, podpory rozvoje osobnosti seniorů a volnočasových aktivit pro seniory jsme mezi lety 2014 až 2018 zajišťovali ve spolupráci s In-line školou LENE kurzy bruslení pro seniory, během nichž si senioři mohli vyzkoušet jízdu na kolečkových bruslích, někteří dokonce poprvé v životě. Během těchto kurzů byly seniorům vysvětleny prvky bezpečnosti pohybu na bruslích a také základy techniky bruslení. Sportovně nadaní senioři se díky těmto kurzům naučili jezdit správně a bezpečně na bruslích a upevnili si techniku bruslení.

Oficiální stránky projektu Senioři bez hranic: www.senioribezhranic.cz